Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Fin en Stip.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant het goed fysiek in bezit krijgt.;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Fin en Stip via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Fabricagefouten of andere redenen waarom je je artikel wenst terug te zenden, dien je ons binnen de 14 dagen na aankoopdatum te melden.

Hierna gaan we niet meer over tot omruiling.

Je kan het pakket terug opsturen naar: Fin en Stip, Hekelgemstraat 49, 9320 Erembodegem, België. De verzending is op eigen kosten.

De betaling die we ontvingen (exclusief eventuele verzendkosten), wordt uiterlijk binnen 10 dagen nadat we je pakket in goeie orde mochten ontvangen, terugbetaald.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Fin en Stip betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; bvb het ontwerp van gepersonaliseerde kaarten.
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; hieronder vallen alle ontwerpen van geboortekaartjes, drukwerk voor geboorte of gepersonaliseerde wenskaarten.
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • artikelen waarvan de verpakking geopend (volledig of gedeeltelijk), waardoor ze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden;
  • wenskaarten waarvan de plastic verzegeling is verbroken.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Fin en Stip :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

De algemene voorwaarden kan u hier terugvinden.